Start

|

Doświadczenie | Oferta | Podstawowe przepisy | Galeria | Kontakt


Podstawowe przepisy

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) 
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. – w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. – w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) 
   
 • USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. - o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2005 r.) 
   
 • USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. - o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2005 r.) 
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. – w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)
 


Wiesław Mroziński
53-435 Wrocław
ul. Cynowa 1/9

tel. 501-105-952

 Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

 Budowa stron internetowych i aktualizacja stron www: www.intermicro.com & projektowanie logo folderów i ulotek www.myvisions.pl